Hlasujte bezpečně

Mimo zasedání formou per rollam

Vládní nařízení znemožňuje svolávat zasedání shromáždění, a tedy hlasovat standardním způsobem. SVJ tak má jen dvě možnosti…

Nenechte své SVJ paralyzované

a hlasujte bezpečně – per rollam

Paragrafs - hlasujte bezpečně A

Ve stanovách máte povolenou rozšířenou možnost hlasování Per Rollam nad rámec §1210 odstavce 1občanského zákoníku. V tomto případě vám stačí připravit dokumenty a hlasování nic nebrání.

Paragrafs - hlasujte bezpečně B

Hlasování Per Rollam nad rámec §1210 odstavce 1 občanského zákoníku stanovy neupravují.

V tomto případě musíte počkat na schválení a nabytí účinnosti nového zákona, který volbu per rollam povoluje i pro SVJ, která ho nemají stanovami povolené. Tento zákon aktuálně čeká na schválení.

Nový zákon umožní hlasování per rollam všem SVJ i bez úpravy stanov

Vláda na krizovou situaci zareagovala zákonem, který po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy.

Nový vládní návrh zákona musí ještě projít schválením v parlamentu a být následně podepsaný prezidentem. Účinnosti nabývá vyhlášením ve sbírce zákonů.  Pevné termíny projednání a nabytí účinnosti ještě nejsou známy, nicméně v aktuální situaci můžeme očekávat zrychlené projednávání.

Nařízení vlády znemožňuje svolávat zasedání shromáždění

SVJ, která nemají hlasování mimo shromáždění k projednání všech záležitostí povolené ve stanovách by, nebýt nového zákonu, nesměla per rollam hlasovat ani za vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují nebo umožňují jenom v případě, že se shromáždění neuskuteční. Z toho vyplývá, že body programu nebudou schváleny/projednány.

Vláda na tuto situaci zareagovala vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Ve vztahu ke společenstvím vlastníků tento zákon zavádí po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii možnost rozhodovat mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy.

Paragrafs - hlasujte bezpečně A

Jak hlasovat bezpečně – per rollam

Potřebujete v SVJ hlasovat per rollam a nevíte si rady? Pomůžeme vám!

Po dohodě statutárního orgánu vašeho SV, připravíte per rollam dle návodu níže. Pro tento způsob hlasování pro vás Paragrafs společně se specializovanými advokáty KAK na SV a BD připravila sadu dokumentu Hlasujeme Bezpečně – Per Rollam zdarma. 

Paragrafs - hlasujte bezpečně schéma služby

Návrh rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

Dokument musí obsahovat body, které potřebujete mimo zasedání schválit, úplně stejně jak na programu běžného shromáždění. Body ke schválení mají v dokumentu prostor na označení své vůle Ano Ne Zdržel se. Dokument následně podepíšete na určeném místě s označením data podpisu.

posuvnikDolu
posuvnikNahoru

Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky

Dokument řídí ustanovením § 1185 odst.2) zákona č.89/2012 že spoluvlastníci zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů. Společný zástupce může udělit Plnou moc k rozhodování, další osobě. Podpis nemusíte ověřovat.

Plná moc pro zastupování při hlasování mimo zasedání shromáždění- Per Rollam

Dokument je v souladu s § 441 odst. 2 občanského zákoníku a určuje osobu, která bude jednotku při hlasování zastupovat. Podpis nemusíte ověřovat.

posuvnikDolu
posuvnikNahoru

Oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání shromáždění

Dokument obsahuje shrnutí hlasování per rollam a oznámení o výsledku jednotlivých hlasování s konstatováním, jestli byl bod určený k hlasování schválen/přijat, nebo nikoliv.

Získejte dokumenty k hlasování zdarma!

Je to jednoduché, stačí vyplnit tento nezávazný formulář

+420 228 226 111

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás, ozveme se Vám
hned jak to bude možné.

    © 2021 Paragrafs s.r.o. – Všechna práva vyhrazena

    Kontaktujte nás

    Paragrafs Logotype bilé