Abychom vám nejvíce usnadnili přechod pod profesionální správu SVJ a BD od Paragrafs, připravili jsme pro vás bezkonkurenční balíček služeb zdarma!

Balíček Služby zdarma získáte automaticky k libovolnému z balíčků Správy SVJ a BD při podpisu smlouvy alespoň na 24 měsíců.

Pomoc advokátů při přechodu pod správu od Paragrafs

Příprava shromáždění

 

Pomoc s úpravou stanov

Vstupní prohlídka objektu

Technická zpráva o stavu objektu

Nastavení výběru záloh 

Nastavení způsobu vyúčtování

Revize systému vytápění a návrh úspor

Zvolte si balíček služeb nejlépe vyhovující potřebám vašeho SVJ, nebo pro Vás připravíme balíček na míru.

Economy

balíček
119 Kč
měsíc/účetní jednotka s DPH
30 minut advokát zdarma
Advokát zdarma od 35 účetních jednotek
Účetnictví více

30 minut advokát zdarma/měsíc
třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.
vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů
zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)
zpracování plateb SIPO
kontrola zůstatku položek účetních výkazů
vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou
zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh
archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období
zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky
pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh
zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ
online přístup do Zákaznického centra
zpracování ročního vyúčtování záloh
řešení reklamací vyúčtování záloh v součinnosti s výborem
příprava příkazu pro výplatu přeplatků z vyúčtování
předání ekonomických podkladů a seznamu vlastníků dodavateli rozúčtování tepla, teplé a studené vody

Technická správa není

Standard

balíček

159 Kč
měsíc/účetní jednotka s DPH
60 minut advokát zdarma
Advokát zdarma od 35 účetních jednotek
Účetnictví více

60 minut advokát zdarma/měsíc
třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.
vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů
zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)
zpracování plateb SIPO
kontrola zůstatku položek účetních výkazů
vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou
zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh
archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období
zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky
pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh
zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ
online přístup do Zákaznického centra
zpracování ročního vyúčtování záloh
řešení reklamací vyúčtování záloh v součinnosti s výborem
příprava příkazu pro výplatu přeplatků z vyúčtování
předání ekonomických podkladů a seznamu vlastníků dodavateli rozúčtování tepla, teplé a studené vody

Technická správa více

hlídání předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech – včasné upozornění výboru na blížící se termín.
upozornění na ukončení platnosti měřidel.

Premium

balíček za cenu Economy

měsíc/účetní jednotka s DPH
90 minut advokát zdarma
Advokát zdarma od 35 účetních jednotek

*V akci „Premium za cenu Economy“ obsahuje balíček Premium pouze 30 minut advokáta zdarma

Účetnictví více

90 minut advokát zdarma/měsíc
třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.
vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů
zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)
zpracování plateb SIPO
kontrola zůstatku položek účetních výkazů
vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou
zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh
archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období
zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky
pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh
zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ
online přístup do Zákaznického centra
zpracování ročního vyúčtování záloh
řešení reklamací vyúčtování záloh v součinnosti s výborem
příprava příkazu pro výplatu přeplatků z vyúčtování
předání ekonomických podkladů a seznamu vlastníků dodavateli rozúčtování tepla, teplé a studené vody

Technická správa více

hlídání předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech – včasné upozornění výboru na blížící se termín.
upozornění na ukončení platnosti měřidel.
zajištění nepřetržité havarijní služby

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

+420 228 226 111

+420 228 226 111

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás, ozveme se Vám
hned jak to bude možné.

© 2018 Paragrafs s.r.o. – Všechna práva vyhrazena