Profesionální předseda

Ideální předseda SVJ je právník, ekonom a stavař v jednom

Chcete si být jistí, že vlastníte byt v domě,

který je bezproblémový a jeho hodnota na trhu neklesne?

Chcete

 • aby váš dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních?
 • aby peníze, které si společně naspoříte, skutečně zvelebily celý dům?
 • aby dům spravovali skuteční profesionálové, tzn. odborníci s patřičným vzděláním, zkušenostmi, ale i s pojištěním, a vy sami je v pozici kontrolní komise „pouze” kontrolovali?
 • mít snadný a transparentní přistup k veškerým podkladům týkajících se správy domu, které budou transparentní a pochopitelné?

Nechcete

 • se na shromážděních dohadovat, kdo z výboru co (ne)udělal, čemu (ne)rozumí a na co zapomněl?
 • řešit, že nikdo z vlastníků nechce do výboru nebo být předsedou, nést plnou zodpovědnost a věnovat domu svůj soukromý čas?
 • nechat spravovat finance a investice vás všech člověka, který tomu nerozumí a nemá patřičné zkušenosti?
 • vy sami po své práci krást čas rodině a řešit problémy celého SVJ?

Jak vybrat profesionálního předsedu výboru?

Paragrafs Předseda (PP) by měl mít právní vzdělání.

Profesionální předseda - Manager SVJ

Profesionální předseda se orientuje ve všech zákonech souvisejících se správou SVJ, stará se o bezchybný chod společenství a pravidelně informuje shromáždění o výkonu svých povinností. Kontroluje účetnictví, administrativu a technické činnosti spojené s fungováním  svěřené nemovitosti  SVJ, nebo BD. Dělá vše pro bezproblémový chod společenství.

Paragrafs Ideální předseda je právník, ekonom a stavař v jednom

Ideální předseda je právník, ekonom a stavař v jednom

Výhoda zvoleného profesionála je jeho specializace pro danou činnost. Ideální kombinací je pak osoba s právním vzděláním a aktivní praxí, jelikož vše začíná u závazkových vztahů. Smlouvy, závazky, dohody a správní činnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona, nařízení nebo vyhlášek.

Paragrafs Logotype bílé

Specialisté na právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví

Bytové právo a právo bytového spoluvlastnictví považujeme za momentálně nejdynamičtěji se rozvíjející právní oblast v rámci českých zákonných norem. Není se čemu divit. Zásadní mírou do rozvoje zasáhl nový občanský zákoník, který mj. naprosto změnil právní klasifikaci a pohled na člena výboru společenství. Ze dne na den udělal z řadových dobrovolníků statutární orgány s plnou majetkovou odpovědností. Nově nabyté povinnosti jsou naprosté novum a malou revolucí. Rychlost, dynamika, nové právní normy si žádají právníky, advokáty, soudce. Za Paragrafs jsou naši profesionální předsedové připraveni být vám odborným, specializovaným průvodcem.

Zjistěte více o naší službě

Povinnosti statutárního orgánu

(výboru/předsedy) vůči vlastníkům

Povinnosti statutárního orgánu jsou zejména uloženy občanským zákoníkem č. 89/2012 sb. v části bytové spoluvlastnictví a v ustanoveních o spolku. Dále zákonem o službách 
č. 104/2015, stavebním zákonem
č. 183/2006 a technickými normami. Na statutární orgány bytových domů dopadají také dílčí stanovení zákona o obchodních korporacích.

Konkrétní pracovní povinnosti má statutární orgán uloženy stanovami. Vlastní úkoly vyplývají z rozhodování shromáždění vlastníků a mj. také z uzavřených smluv na dodávky prací, služeb a revizních zpráv technických zařízení. Úkoly ukládají také orgány státní správy a samosprávy.

Paragrafs Správce hlasování šipka pravá
 • Včasné vymáhání pohledávek od vlastníků a finanční management domu.
 • Zajištění přihlašení do exekucí, dražeb a insolvencí vlastníků.
 • Řízení a kontrola činností účetní a správní firmy.
 • Řízení a organizace činnosti společenství vlastníků.
 • Svolávání, předsedání, organizace a průběh shromáždění SVJ.
 • Plnění a kontrola úkolů uložených usnesením shromáždění. 
 • Nastavení směrnic pro řádný běh a fungování společenství.
 • Organizace periodických porad s účetní nebo správní firmou.
 • Komunikace s třetími osobami ve vztahu k SVJ (dodavatelé služeb, média, zástupci města, státu, právníci, notáři, odhadci, daňoví poradci…).
 • Kontrola plnění usnesení shromáždění.
 • Periodické kontroly domu a technologií za účasti správce nemovitosti.
 • Odpovědnost za vedení účetnictví, účetní závěrky, návrh rozpočtu.
 • Pravidelný kontakt s vlastníky jednotek, evidence jejich požadavků a návrhy řešení.
  Periodické kontroly domu a technologií za účasti odborníka na technologie a stavební část.
 • Uzavírání smluv dle usnesení shromáždění.
 • Dohled nad finančními toky SVJ a jejich kontrola.

Nabídka

Abychom vám nejvíce usnadnili přechod pod profesionální správu SVJ a BD od Paragrafs, připravili jsme pro vás bezkonkurenční balíček služeb zdarma!

Pomoc advokátů při přechodu pod správu od Paragrafs

Pomoc s úpravou stanov

Příprava shromáždění

Ceny za profesionálního člena výboru z advokátní kanceláře závisí na činnosti, kterou pro SVJ
vykonává a počtu jednotek v domě.

Profesionální předseda

Economy

od  1 990 Kč
měsíčně
+20 Kč za jednotku

Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti.

Profesionální předseda

Standard

od 4 990 Kč
měsíčně
+49 Kč za jednotku

Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti. Navíc je v jeho dikci také odpovědnost za účetní a správní firmu.

Profesionální
předseda

Premium

od 7 990 Kč
měsíčně
+79 Kč za jednotku

Profesionální člen ve výboru pracuje naprosto samostatně. Ve výboru je sám. Řídí, organizuje a udržuje celý dům z pozice předsedy, a to ve všech třech oblastech – právní, účetní i stavební.

Nebojte se, kontrolu neztratíte!

Kontrola zůstane členům SVJ, formou kontrolní komise nebo člena pověřeného kontrolou.

Ujištění

Paragrafs Předseda (PP) by měl mít právní vzdělání.

Jsme profesionálové plně odpovědní za svou činnost

Profesionální členové výboru z Paragrafs PP jednoduše vědí, co dělají, a proto mohou svou činnost plně garantovat a za své know-how se postavit a čelit odpovědnosti.

Paragrafs Ideální předseda je právník, ekonom a stavař v jednom

Vlastníci jsou vždy na prvním místě

Neznamená to ovšem, že s profesionálním předsedou Paragrafs by vlastníci přišli o svá rozhodovací práva. Nezapomínejte, že ať je předseda volený vlastník či volený profesionál, je tu vždy pro vlastníky, nikoliv vlastníci pro něj!

Paragrafs Co je třeba udělat pro přechod na Profesionálního Předsedu

Co je třeba udělat pro přechod na Profesionálního předsedu

Zkontrolovat stanovy, zda-li máte umožněno zvolit do výboru externího profesionála – právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku. Pokud nikoli, stanovy bude nutno v tomto duchu jen upravit a odsouhlasit většinou hlasů na shromáždění, nebo formou Per rollam.

+420 228 226 111

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás, ozveme se Vám
hned jak to bude možné.

© 2018 Paragrafs s.r.o. – Všechna práva vyhrazena